Finlay J-1160 J-1175

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Terex Finlay J-1160 Jaw Crusher

Terex Finlay J-1175 Jaw Crusher

“Sunrise” onlarça ýyl bäri özüne çekiji bazarda, “Terex Finlay J-1160 J-1175 Jaw Crusher” bölekleri üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri:eňek döwüjiniň eňegi, eňek döwüji pitman, eňek döwüjiniň ýaňak plastinkasy, eňek döwüjiniň eksantrik şahasy, eňek döwüjiniň açyk oturgyjy, çalyşýan plastinka, eňek döwüjisi spacer, gorag gapagy, tigir tigir, eňek döwüjiniň polwi, eňek döwüjiniň montajy, rolikli rulman we ş.m.

“Terex Finlay J-1160 J-1175 Jaw Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiz arkaly, islendik çeşmeden Terex Finlay J-1160 J-1175 Jaw Crusher çalyşýan bölekleri bilen üpjün etmegimiz, dünýädäki agregatlaryň we magdançylyk işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň “Terex Finlay J-1160 J-1175 Jaw Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

TerexFinlay J-1160 & J-1175 Jaw CrusherBöleklerşol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
31.09.0101 JAW S DÜŞMEK J-1160
31.09.0100 JAW S DÜŞÜNJI J-1160
31.09.0104 SWING JAW QUARRY J-1160
31.09.0102 GYSGAÇA JAW SORAGY J-1160
31.09.0105 SWW JAW MULTI-Diş J-1160
31.09.0103 SWW JAW MULTI-Diş J-1160
31.09.0188 UPPER LINER PLATE J-1160
31.09.0104 IOW GOWY LINER PLATASY J-1160
31.09.0112 GYZYKLY ÇEKLER J-1160
31.10.0205 GYSGAÇA JAW SORAGY J-1175
31.10.0210 SWING JAW QUARRY J-1175
31.10.0502 ÇEKIPLET - UPPER J-1175
31.10.0506 ÇEKIPLET - IOW GOWY J-1175
31.10.0235 WEDGE SWING JAW J-1175
31.10.0418 Oturmak J-1175
31.10.0416 TERJIME EDIP 590mm J-1175
31.10.0420 TERJIME EDIP 570mm J-1175
31.10.0504 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI J-1175
31.10.0230 GARŞY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI J-1175
31.10.1173 JAW S DÜŞMEK J-1175
31.10.1174 JAW S DÜŞÜNJI J-1175
31.10.1170 JAW MULTI Diş J-1175
31.10.0212 SWW JAW QUARRY 22% J-1175
31.10.1171 DÜZGÜN JAW MULTI Diş J-1175
31.10.0207 GYSGAÇA JAW SORAGY 22% J-1175