Trio TC51 TC36 TC66 TC84

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Trio TC51 konus ýykyjy

Trio TC36 konus ýykyjy

Trio TC66 konus ýykyjy

Trio TC84 konus ýykyjy

Iň ökde zawod zawodynyň biri hökmünde “Sunrise” 20 ýyldan gowrak wagt bäri döwük ätiýaçlyk şaýlary bilen meşgullanýar we Trio TC51, TC36, TC66 we TC84 Cone Crusher üçin ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri:Konus döwüji manty, konus döwüjiniň rozetkasy, konus döwüji çüýşe çyzgylary, konkaw, konus döwüji konus kellesi, konus döwüjiniň eksantrci, eksantrik gyrymsylyk, baş topy, konus döwüjiniň hasaplaýjy şahasy,konus döwüjiniň esasy şahasy, aşaky gabyk, tozan möhür halkasy, konus döwüjiniň esasy çarçuwasy, esasy çarçuwanyň çyzgysy, konusyň döwüjisi, gysgyçly dişli dişli, konusyň döwüjisi, fakel halkasy we ş.m.

“Sunrise Machinery”, “Trio TC51”, “TC36”, “TC66” we “TC84 Cone Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşýan bölekler bilen üpjün edýär, bu bölekler dünýädäki agregatlar we magdançylyk operatorlary tarapyndan ýokary derejede kabul edildi.

“Sunrise”, “Trio TC51”, “TC36”, “TC66” we “TC84 Cone Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Trio TC51 TC36 TC66 TC84 Konus döwüjiniň böleklerişol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş
TC510 0000
TC510 1000 Esasy çarçuwaly gurnama
5213 2133A Esasy çarçuwa
5213 2134 Çarçuwaly kebşirlemek
5213 2135 Esasy çarçuwanyň esasy
5213 2136 Esasy çarçuwaly gyrymsylyk
5213 2137 Açar ýol
5213 2101A Upperokarky flanes
5213 2103A Bushing
5213 2138 Tabak
2213 2122A Çarçuwaly
2213 2123 Esasy çarçuwanyň gapagy
2213 2135 Çarçuwaly ýuwujy
2213 2138 Arm liner
5213 2109 Kir ýuwujy
5213 2154 Çeňňek
TC510 1500 Hasap gurnama
2213 3901 Kir ýuwujy
2213 3922 Hasap otagy
2213 3936 Pinion
2213 3938 Hasap goragçysy
2213 3945 Hasaply ýaý
2213 3947 Açar
2213 3948 Açar
2213 3963 Nebit ýygnaýjy
2213 3964 Nebit Flinger
2213 3965 Plunger halkasy
2213 3966 Plastinka geýmek
2213 3968 Hasaplaýjy
5213 5611 Uly kasna
5213 5612 Uly göwrümli gyrymsy agaç
TC510 2000 Ajaýyp ýygnak
2213 4122A Esasy şahanyň gyrymsylygy
2213 4131 Eksentrik
2213 4136 Dişli
2213 4147 Açar
2213 4154 Çeňňek
2213 4157 Upperokarky podşipnik
2213 4158 Aşaky podşipnik
2213 4170 Köýnek
TC510 2500 Soket gurnama
2213 4401 Çeňňek
2213 4448 Soket çyzgysy
2213 4456 Açar
2213 4464 Üzük saklamak
2213 4473 Bushing
S5213 4435 Kauçuk şlang
S5213 4463 Soket möhür halkasy
S5213 4473 Soket
TC510 3000 Düzediş halkasy ýygnagy
TC510 3001 Düzediş halkasy
TC510 3002 Gulp halkasy
TC680 3103 Silindri gulplaň
TC510 3004 Spacer ýeň
TC510 3005 Plastinka ýaý
TC510 3006 Tirsek ýaý
TC510 3007 Kauçuk möhür halkasy
TC510 3008 Metbugat geňeşi
TC510 3010 Düzediş gapagy
TC510 3011 Açar
TC510 3020 Dişli halka ýaý
TC510 3021 Dişli halka
TC510 3030 Motor gurnama
TC510 3040 Motor kysmy
TC510 3050 Aşaky ýaýyň tozan möhür halkasy
TC510 3055 Kauçuk möhür halkasy
TC510 3056 Metbugat geňeşi
SA0623XP Kir ýuwujy
SA0632XP Motor gapagy
SA0633XP Dişli çotga
SA0634XP Dişli çotga
SA0624XP Kir ýuwujy
SA0612-1 Motor gurnamasyny sazlamak
SA0815BP Pion gurnamasyny sazlamak
TC510 3500 Howpsuz blok gurnama
TC680 3610 Howpsuz blok
TC680 3601 Çeňňek
TC680 3602 Üzük saklamak
TC680 3603 Çeňňek
TC510 4000 U boltlar
2213 1113 U studiýa plastinka
2213 1114 U studiýa plastinka
2213 1119 U studiýa
2213 1156 U studiýa gulpy
2213 1186 U studiýa plastinka
TC510 5000 Gidrawlik ulgamy
GC300.7.1 Gidrawlik birligi
TC510 5021 Wilka
5213 7800 Ricaglaýjy gurnama
2213 5881 Polat tabak
2213 5882 Buraw
2213 5883 Buraw halkasy
2213 5884 Buraw
1300 / GZQ-3 Wrenç
TC512 1000 Baş ýygnak
S5213 4612B Baş
5213 4668 Esasy şaha
5213 1163 Fakel halkasy
5213 1173A Esasy çarçuwanyň gapagy
5213 1174 Damping plunger
TC512 2000 Käbäni ýygnamak STD
TC512 2010 Bowl STD
TC512 2011 Çüýşe guýma STD
TC512 2011-Z Çüýşe guýma STD
TC512 2012 Flanes halkasy
TC512 2013 Inçe halka
TC512 2014 Gulak
TC512 2020 Gaplaň
TC512 2030 Kauçuk halka
TC512 2200 Gowagyň görnüşi
TC512 2100 Gowagyň görnüşi
TC512 2400 Gowagyň görnüşi
TC512 2300 Gowagyň görnüşi
2113 1148 Bowl liner
2213 1150 Manty
2213 1148 Bowl liner
5213 1105 Blok dolduryň
2313 1148 Bowl liner
5313 1105 Blok dolduryň
2413 1148 Bowl liner
5413 1105 Blok dolduryň
TC515 1000 Baş ýygnak
5513 4642A Baş
5513 1174 Mantel ýeňi
5513 1163 Fakel halkasy
5513 1173 Esasy şapka
TC515 2000 Käbäni ýygnamak
TC515 2010 Käse
TC515 2011 Kubok guýmak
TC515 2011-Z Kubok guýmak
TC515 2020 Gaplaň
TC515 5600 Gowagyň görnüşi
TC515 5500 Gowagyň görnüşi
TC515 5800 Gowagyň görnüşi
TC515 5700 Gowagyň görnüşi
5513 1148 Bowl liner
5513 1150 Manty
5613 1148 Bowl liner
5613 1150 Manty
5613 1150-1 Garawul
5713 1148 Bowl liner
5813 1148 Bowl liner
TC510 6100 Bolt gurnama
5213 5610 Motor tigirleri ýygnamak
5213 5610US Motor tigirleri ýygnamak
TRZ125
TC51
TC510 6100
TC510 6101
5213 5610
TC680 4501A Motor tigir
GC300.11-6 Motor tigir
TC682 4501 Motor tigir
GC300.11-3 Motor çyzgysy
TC680 4503 Kir ýuwujy
2213 6110A Motor bazasy
5213 5610US
2213 6111US Motor tigir
2213 6112US Motor tigir
2613 6115US Motor tigir
2213 6114US Motor çyzgysy
2213 6110US Motor bazasy
TC510-YS
2213 0001
TC510 YS-05 Garaşan
TC510 YS-06 Çeňňek
TC680 3604 Üzük saklamak
TC360 1000 Esasy komponent
TC360 1001 Öýjükli garawul
TC360 1002 Esasy çarçuwa
TC360 1003 Çarçuwaly
TC360 1004 Çarçuwaly pin
TC360 1005 Kir ýuwujy
TC360 1006 Esasy çarçuwanyň gapagy
TC360 1007 Çeňňek
TC360 1008 Köýnek
TC360 1009 Upperokarky podşipnik
TC360 1010 Aşaky podşipnik
TC360 1011 Bushing
TC360 1012 Açar ýol
TC360 1013 Kir ýuwujy
TC360 1014 Kömekçi kebşirlemek
TC360 2000 Hasap gurnama
TC360 2001 Açar
TC360 2002 Pinion
TC360 2003 Plastinka geýmek
TC360 2004 Hasaply ýaý
TC360 2005 Hasap otagy
TC360 2006 Hasap goragçysy
TC360 2007 Hasaplaýjy
TC360 2008 Nebit Flinger
TC360 2009 Kir ýuwujy
TC360 2010 Nebit ýygnaýjy
TC360 2011 Plunger halkasy
TC360 2012 Uly göwrümli gyrymsy agaç
TC360 2013 Uly kasna
TC360 2014 Kebşirleýji turba
TC360 2015 Sazlaýyş paneli
TC360 3000 Ajaýyp ýygnak
TC360 3001 Dişli
TC360 3002 Eksentrik
TC360 3003 Esasy şahanyň gyrymsylygy
TC360 3004 Dişli açar
TC360 4000 Soket gurnama
TC360 4001 Möhür halkasy
TC360 4002 Açar
TC360 4003 Üzük saklamak
TC360 4004 Soket çyzgysy
TC360 4005 Bahar
TC360 4006 Bahar gyrymsylygy
TC360 4007 Soket
TC360 5000 Düzediş gurnama ýygnagy
TC360 5001 Düzeltmek
TC360 5010 Bowl Assambleýasy
TC360 5011 Kauçuk möhürleýji halka
TC360 5012 Metbugat geňeşi
TC360 5013 Düzediş gapagy
TC360 5023 Metbugat geňeşi
TC360 7030 Bushing
TC362 1000 Baş ýygnak
TC362 1001 Damping ýeň
TC362 1002 Esasy şaha
TC362 1003 Baş
TC362 1004 Manty
TC362 1005 Eveeň
TC362 1006 Fakel halkasy
TC362 1010 Esasy şapka
TC362 2000 Bowl Assambleýasy
TC362 2001 Käse
TC362 2002 Bowl liner
TC361 2002 Bowl liner
TC363 2002 Bowl liner
TC363 2040 Blok dolduryň
TC362 2003 U bolt
TC362 2004 Aşaky ýuwujy
TC362 2005 Kauçuk ýuwujy
TC362 2006 Upperokarky ýuwujy
TC362 2007 Gulp ýuwujy
TC362 2008 Gapak
TC362 2009 Kir ýuwujy
TC362 2010 Kir ýuwujy
TC362 2011 Kir ýuwujy
TC362 2012 Nurbat gulp
TC362 2013 Wedge
TC362 2020 Hopper
TC362 2030 Konus almak
TC365 1002 Baş
TC365 1003 Manty
TC365 1004 Eveeň
TC365 1005 Fakel halkasy
TC365 1006 Esasy şapka
TC365 1008 Tapper plastinka
TC365 2000 Bowl Assambleýasy
TC365 2001 Käse
TC365 2002 Bowl liner
TC365 2040 Blok dolduryň
TC366 2002 Bowl liner
TC366 2040 Blok dolduryň
TC366 2041 Tabak plastinka
TC367 2002 Bowl liner
TC367 2040 Blok dolduryň
TC367 2041 Tabak plastinka
TC680 0000
TC680 1000B Esasy çarçuwaly gurnama
TC680 1001B Esasy çarçuwa
TC680 1030 Çarçuwaly kebşirlemek
TC680 1031 Esasy çarçuwanyň esasy
TC680 1032 Esasy çarçuwaly gyrymsy
TC680 1033 Açar ýol
TC680 1006 Çarçuwaly ýeň
TC680 1008A Upperokarky flanes
TC680 1034 Tabak
TC680 1020 Armarag
TC680 1022 Açar
TC680 1021B Daşarky eksantrik gyrymsylyk
TC680 1023 Çeňňek
TC680 1025 Kir ýuwujy
TC680 1026 Esasy çarçuwanyň gapagy
TC680 1028 Gapak, gapak
TC680 1500 Ajaýyp ýygnak
TC680 1501 Ajaýyp gyrymsy agaç
TC680 1502 Dişli
TC680 1503 Üzük , agramy
TC680 1507 Açar
TC680 1508A Esasy şahanyň gyrymsylygy
TC680 1511 Çeňňek
TC680 1512 Upperokarky podşipnik
TC680 1513 Aşaky podşipnik
TC680 1514 Köýnek
TC680 2000 Hasap gurnama
TC680 2001 Hasaplaýjy
TC680 2002 Açar, çeňňek
TC680 2003 Pinion
TC680 2004 Kir ýuwujy
TC680 2006 Hasap otagy
TC680 2007 O jaň
TC680 2008 Hasaply ýaý
TC680 2009 Gorag şahasy
TC680 2012 Nebit ýygnaýjy
TC680 2013 Nebit Flinger
TC680 2014 Nebit Flinger açary
TC680 2015 O jaň
TC680 2016 Plunger halkasy
TC680 2017 Uly kasna
TC680 2018 Uly göwrümli gyrymsy agaç
TC680 2019 Açar
TC680 2020 möhür halkasy
TC680 2021
5213 7804
TC680 2500 Soket liner gurnama
TC680 2501 Soket
TC680 2502 Soket çyzgysy
TC680 2505 Möhür halka
TC680 2506 Kauçuk şlang
TC680 2507 Üzük saklamak
TC680 2508 Çeňňek
TC680 2504 Esasy gollanma
TC680 3100 Sazlaýyş halkasy gurnama
TC680 3101 Düzediş halkasy
TC680 3102 Gulp halkasy
TC680 3103 Silindri gulplamak
TC510 3004 Eveeň
TC680 3105 Plastinka ýaý
SA 0623XP Kir ýuwujy
TC510 3006 Tirsek ýaý
TC680 3107 Kauçuk möhür halkasy
TC680 3108 Metbugat geňeşi
TC680 3110 Gapagy sazlamak
TC680 3111 Açar
TC680 3120 Bracket dişli halka
TC680 3121 Dişli halka
TC510 3030 Motor plastinka
TC680 3140 Motor kysmy
SA 0624XP Kir ýuwujy
SA 0632XP Motor gapagy
SA 0633XP Motor çotgasy
SA 0634XP Dişli çotga
SA0612-1 Motor gurnamasyny sazlamak
SA0815BP Pion gurnamasyny sazlamak
TC680 3150 Aşaky ýaýyň tozan möhür halkasy
TC680 3155 rezin möhür halkasy
TC680 3156 Metbugat geňeşi
TC680 3600 Howpsuz blok gurnama
TC680 3610 Howpsuz blok
TC680 3601 Çeňňek, aşaky
TC680 3602 Üzük saklamak, aşaky
TC680 3603 Çeňňek, ýokarky
TC680 5100 Gidrawlik ulgamy
GC300.7.1 Gidrawlik birligi
TC680 6000 Ricaglaýjy gurnama
TC680 9100 Gurallary ýygnamak
TC680 / GZQ-3 Wrenç
TC687 1100 Baş ýygnak
TC687 1001 Esasy şaha
TC687 1002 Damping plunger
TC687 1003A Baş
TC687 1006 Fakel halkasy
TC687 1007A Esasy şahanyň gyrymsylygy
TC687 2100 Käbäni ýygnamak
TC687 2110 Käse
TC687 2111 Kubok guýmak
TC687 2111-Z Kubok guýmak
TC687 2112 Flanes halkasy
TC687 2113 Inçe halka
TC687 2114 gulak
TC687 2120 gapak
TC687 2130 Kauçuk halka
TC687 3800
TC687 3700 boşluk görnüşiniň ýerleşişi
TC687 1004 manty, aşaky
TC687 1005 manty, ýokarky
TC687 2010 TC687 2010
TC687 3600 boşluk görnüşiniň ýerleşişi
TC686 2010 jam liner
TC685 2011 Blok dolduryň
TC687 3500 Gowagyň görnüşi
TC685 2010 Bowl liner
TC685 2012 Blok dolduryň
TC682 1100 Baş ýygnak
TC682 1003 Baş
TC682 1007 Esasy şaha
TC682 2100 Käbäni ýygnamak
TC682 2110 Käse
TC682 2111 Kubok guýmak
TC682 2111-Z Kubok guýmak
TC682 2120 Örtük
TC682 2130 Kauçuk halka
TC682 3100 Gowagyň görnüşi
TC682 1004 Manty, aşaky
TC682 1005 Manty, ýokarky
TC682 3101 Bowl liner
TC682 3200 Gowagyň görnüşi
TC682 2010A Bowl liner
TC682 3300 Gowagyň görnüşi
TC682 3301 Manty
TC682 3302 Garawul
TC682 3303 Bowl liner
TC682 3400 Gowagyň görnüşi
TC682 3401 Bowl liner
TC680 8100 Bolt gurnama
TC680 4500A Motor tigirleri ýygnamak
TC680 4500US Motor tigirleri ýygnamak
TRZ200.00
TC680
TC680 8100
TC680 8001
TC680 8002 Kwadrat plastinka, ýokarky
TC680 8003 Kwadrat tabak
TC680 8004 Kir ýuwujy
TC680 4500A Motor tigirleri ýygnamak
TC680 4501A Motor tigir
GC300.11-6 Motor tigir
TC682 4501 Motor tigir
GC300.11-3 Motor çyzgysy
TC680 4503 Kir ýuwujy
GC300.11.1 Motor bazasy
TC680-YS
TC680-YS-1
TC680-YS-2
TC510-YS-05 Garaşan
TC510-YS-06 Çeňňek
TC680 3604 Üzük saklamak, ýokarky
TC680-YS-3
TC680-YS-4
TC680-YS-5
TC840 1009 Daşarky eksantrik gyrymsylyk
Birleşmäni gulplamak
TC840 1010 Armarag
TC840 1501 Soket çyzgysy
TC840 1601A Möhür halka
GC400 1019 Bahar
TC840 1604 Kauçuk şlang
TC840 2002 Içki eksantrik gyrymsylyk
TC840 2004-LH Dişli
TC840 2009 Aşaky podşipnik
TC840 2520 - LH Pinion
TC840 2522 Gämi duralgasy
TC840 2524 Goragçy
TC840 3003 Silindri gulplaň
TC840 4010 Ygtybarly silindr
TC840 5000 Gidrawlik ulgamy
TC840 5001 Gidrawlik birligi
2JO-08 Bilelikdäki
1J9-08 Tirsek
26711 / 26791-08-08 Şlang
26711-08-08 * 2T Şlang
AJ-08 Tee
26711-08-08 * 2T Şlang
CJ-08 Tee
2J9-08 Tirsek
1JO-08 Bilelikdäki
2JO-06 Bilelikdäki
AJ-06 Tee
26711-06-06 * 2T Şlang
26711 / 16711-06-06 Şlang
1JO-06 Bilelikdäki
1JO-10 Bilelikdäki
26711 / 26791-10-10 Şlang
1JH-10-22 Bilelikdäki
1JB-06-04 Bilelikdäki
26711 / 26791-06-06 Şlang
TC840 6000 Ricaglaýjy gurnama
TRZ260 000 Ricaglamak
TC840 6001
GB3289.38 Bilelikdäki
GB3289.26 Bilelikdäki
GB3289.3 Tirsek
TC840 6002
TC840 6003
GB3289.14 Tee
FT-200-ZP
5213 7805
20211-27-10 × 1T10
GB3289.3 Tirsek
5213 7813
JB / ZQ4321 U bolt
TC840 6004 Tabak
GB96 Kir ýuwujy
GB6170 Nut M12
Kauçuk ýuwujy
TC840 6010 Bilelikdäki
GB3289.26
GB3289.3 Tirsek
FT-400-ZP
GC400 7507
TC840 6005
GB3289.2 Tirsek
GB3289.26
GB3289.29
C-G1.5A Süzgüç
Şlang
Şlang
TC841 1000 Baş ýygnak
TC841 1002 Esasy şaha
TC841 1003 Süzgüç ýeňi
TC841 1004 Fakel halkasy
TC841 1005 Kelle hozy
TC841 1006 Konus iýmitlendiriň
TC841 1010 Baş
TC841 1030 Baş
TC841 1011 Baş
TC841 1012 Möhür halka
TC841 1031 Möhür halka
TC841 2000 Käbäni ýygnamak
TC841 2001 Käse
Goşma
TC841 2002 U bolt
TC687 2007 Nut
TC841 3100 boşluk görnüşiniň ýerleşişi
TC841 3101 Manty
TC841 3102A Bowl liner
TC841 3101 Manty
TC841 3202 Bowl liner
TC841 3203 Blok dolduryň
TC845 1000 Baş ýygnak
TC845 1002 esasy şaha
TC845 1004 Fakel halkasy
TC845 1005 Esasy şapka
TC845 1010 Baş
TC841 1030 Baş
TC845 1011 Baş
TC841 1012 Möhür halka
TC845 1030 Baş
TC845 1011 Baş
TC841 1031 Möhür halka
TC841 2002 U bolt
TC687 2006 Tabagy gulplamak
TC845 3500 Gowagyň görnüşi
TC845 3501 Manty
TC845 3502 Manty
TC845 3510 Bowl liner
TC845 3511 Blok dolduryň
TC845 3611 Blok dolduryň
TC845 3600 Gowagyň görnüşi
TC845 3501 Manty
TC845 3502 Manty
TC841 3610 Bowl liner
TC841 3611 Blok dolduryň
TC845 3700 Gowagyň görnüşi
TC845 3501 Manty
TC845 3502 Manty
TC841 3710 Bowl liner
TC848 3800 Käse
TC848 3800 boşluk görnüşiniň ýerleşişi