Sandvik CH420 CS420 S2800

“Sunrise Machinery”, Sandvik CH420 / CS420 / S2800 döwüjiniň böleklerine laýyk gelýän ätiýaçlyk şaýlarynyň doly toplumyny öndürýär.

Sandwik bilen üpjün edip bilerisKonus döwüjiniň ätiýaçlyk şaýlarywe bölekleri aşakdaky ýaly geýiň:konus döwüji jam, manty, konkaw, esasy çarçuwa, esasy çarçuwaly liner, eksantrik, eksantrik gyrymsy, sazlaýjy halka, gol garawuly, aşaky gabyk, gysgyç halkasy, konus kellesi, taýajyk gutusy, tozan möhür halkasy, iýmit konusy, baş top, ýerleşýän ýer, çeňňek , pyçakly dişli enjamlar, gorag konusy, rozetka, rozetka lýuberi, zyňylýan rulman, fakel halkasy, ýokarky çarçuwa, hasaplaýjy pyçak, agram we liner we ş.m.

Aşakdaky gurnama zatlary hem bizden elýeterlidir:Konus döwüjiniň esasy şahasygurnama, sazlaýjy halka gurnama, eksantrik gurnama, rozetka gurnama, jam gurnama, baş gurnama, agyr agramy ýygnamak, dişli gurnama, aralyk şaý gurnama we beýleki gurnama.

Sandvik CH420 / CS420 / S2800 döwüjiniň bölekleri:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
442.6798-01 ARM SHIELD CS420 CH420 / CS420 / S2800
442.8522-01 KONKAVE C, IOW GOWY M1 CH420 / CS420 / S2800
442.8522-02 KONKAVE C, IOW GOWY M2 CH420 / CS420 / S2800
442.8464-01 CONCAVE EC, MOWER M1 CH420 / CS420 / S2800
442.8464-02 CONCAVE EC, MOWER M2 CH420 / CS420 / S2800
442.8550-01 CONCAVE EC, UPPER M1 CH420 / CS420 / S2800
442.8550-02 CONCAVE EC, UPPER M2 CH420 / CS420 / S2800
442.9691-01 EKSENTRIK BUSHING CH420 / CS420 / S2800
442.9685-01 EKENTRIK CH420 / CS420 / S2800
442.8882-01 Baş merkez CH420 / CS420 / S2800
442.6777-01 Esasy gämi CH420 / CS420 / S2800
442.9288-01 MANTLE A M1 CH420 / CS420 / S2800
442.9288-02 MANTLE A M2 CH420 / CS420 / S2800
442.7379-01 MANTLE C-EC M1 CH420 / CS420 / S2800
442.7379-02 MANTLE C-EC M2 CH420 / CS420 / S2800
442.6789-01 MANTLE M1 CH420 / CS420 / S2800
442.6789-02 MANTLE M2 CH420 / CS420 / S2800
442.8366-01 TOP SHELL CH420 / CS420 / S2800