Trio TV65 TV95 VSI

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Trio TV65 VSI Crusher

Trio TV95 VSI Crusher

Iň ökde zawod zawodlarynyň biri hökmünde “Sunrise” 20 ýyldan gowrak wagt bäri döwük ätiýaçlyk şaýlary bilen meşgullanýar we Trio TV65 we TV95 VSI Crusher üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri:VSI döwüji rotor, VSI rotor ujy, ätiýaçlyk ujy, paýlaýjy plastinka, ýokarky geýim plastinka, aşaky eşik plastinka, rotor korpusy, paýlaýjy bolt, mil we ş.m.

“Sunrise Machinery” “Trio TV65” we “TV95 VSI Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri bilen üpjün edýär, bu bölekler dünýädäki agregat we magdançylyk kärhanasynyň ýokary halanmagyna eýe boldy.

“Sunrise”, “Trio TV65” we “TV95 VSI Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Trio TV65 we TV95 VSI Crusher böleklerişol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş
LVR654.1 Gorag meýdançasy
LVR654.2 Bushing
LVR654-3 Gaplaň
LVR654.3 Volfram Maslahaty
LVR654.4 Rotor çarçuwasy
LVR654-1 MERKEZ DISTRIBUTORY
LVR654-2 IE GOWY GÖZ
LVR654-4 esasy tabak
LVR654-5 Liner
LVR654-6 Daşarky wertikal geýim bar
LVR654-7 esasy tabak
GB70.3 Bolt
GB97.1 Kir ýuwujy
GB56 Nut
GB5787 Bolt
GB70.3 Bolt
GB5783 Bolt
GB70.1 Bolt
LV654-3 Kauçuk ýuwujy
LV654.10
GB13575.2 V guşak
LV654.4-1 Iýmitlendiriji turba
305999621 diski paýlamak
305999495 çelek halkasy
105999613 rotor korpusy
105999552 dik içki kesiji
305999047 şahadatnama
305999045 ýokarky plita (tabak)
305999044 esasy tabak
105999618 daşky tabak, ýokarky, gapak
105999062 daşky plastinka, aşak, gapak
105999612 rotor
105999066 basyş kramp
105999586 wolfram ujy
TVR325B.3 TOP Gorag meýdançasy
TV325B.4 Iň esasy gorag meýdançasy
TV325-3 Upperokarky gatlak
TV325-4 Aşaky çyzyk
TVR285B.4 (BL) Volframyň içinde 10-njy maslahat
TVI355.4-6 Daşarky wertikal geýim bar
TV325.3 Daşarky wolfram maslahaty 10
TV325B-1 IE GOWY GÖZ
TV325B.1 rotor korpusy
TV325.3A (BL) Daşarky wolfram maslahaty 10
TV325B.2 Dik geýim wolfram maslahaty
TVR325.2 Iň ýokary gorag plastinasy
TVR325.1 Rotor çarçuwasy
TVR285B.4 (Volfram Maslahaty) Dik geýim çyzygynyň içinde (islege görä)
TV325.3A Volfram Maslahaty
TV325B-2 Bolt klip
TV325B.1-3 Rotor çarçuwasy üçin adapter wilkasy
TVI356.4
TVI356.4-8 MERKEZ DISTRIBUTORY
TVI356.4.5 Içerki wertikal geýim bar
TVI356.4.3 TOP Gorag PLA
TVI356.4.4 Iň esasy gorag meýdançasy
TVI355.4-9 IKI HOL PLATASY
TV1356.4.2 (BL) TUNGSTEN MASLAHAT
TV1356.4.2 (YL) TUNGSTEN MASLAHAT
TV1356.4.3 ROTO TOP Gorag meýdançasy
TV1355.4-7 IE GOWY GÖZ
TV1355.4-6 Daşarky wertikal geýim bar