Konus döwüjiniň bölekleri

Konus döwüjiniň bölekleri

Konus döwüjisipowerokary kuwwatly, uly eziji gatnaşygy we ýokary öndürijiligi bolan ösen döwüjidir.Bu enjam köplenç metallurgiýa senagatynda, gurluşyk pudagynda, ýol gurluşyk pudagynda, himiýa senagatynda we fosfat senagatynda gaty gaýalary, magdany, şlaklary, refrakter materiallary we beýleki materiallary inçe ezmek we aşa inçe ezmek üçin ulanylýar.

1 görkeziş
GP-konus-döwüji bölekler

Haçan-dakonus döwüjisiişleýär, hereketlendiriji hasaplaýjy şahany we konusyň baş ýygnagyny eksantrik gyrymsylygyň güýji bilen merkezi çyzygyň daşyndan aýlamak üçin tigir bilen aýlanýar.Şeýdip, mantykonus döwüjisiýakynlaşýar we çykýarjam linersazlaýjy ýeňde.Soňra magdan yzygiderli täsir edilýär, gysylýar we ezilmeli boşlukda egilýär.Döwülmeýän zatlar eziji boşlukdan geçende ýa-da haýsydyr bir sebäbe görä maşyn aşa ýüklenende, gidrawliki howpsuzlyk ulgamy akym portunyň ulalmagyny we döwülmeýän maddanyň döwülýän boşlukdan çykmagyny üpjün eder.Daşary ýurt magdany magdan akymyna ýapyşan bolsa, boşlugy arassalamak ulgamy ulanylyp bilner.Soňra mesele eziji boşlukdan aýrylýar.Gidrawlik ulgamynyň hereketi bilen, çykaryş porty awtomatiki usulda täzelenýär we enjam işe başlaýar

Biz her dürli konus döwüjiniň böleklerini aşakdaky ýaly üpjün edýäris:

Konus ýykyjy manty we jam çyzgysy
Konus döwüji jam
• Konus ýykyjy iýmit konusy
• Konus döwüjiniň esasy çarçuwasy
• Konus ýykyjy fakel halkasy
• Konus döwüjini goramak konusy
• Konus ýykyjy ýarag goragçysy
• Konus ýykyjy esasy çarçuwa
Konus ýykyjy esasy şah

• Konus döwüjini sazlamak halkasy
• Konus döwüjiniň gysyş halkasy
• Konus ýykyjy tozan möhür halkasy
• Konus ýykyjy hasaplaýjy şkaf gutusy
• Konus ýykyjy hasaplaýjy enjam
• Konus ýykyjy Pinion we kelleli dişli
• Konus ýykyjy eksantrik
• Konus ýykyjy eksantrik gyrymsylyk

• Konus döwüjiniň zyňylmagy
• Konus Crusher Counterweight we liner
• Konus ýykyjy rozetka
• Konus ýykyjy rozetka
• Konus ýykyjy konus kellesi
• Konus döwüjiniň kellesi
• Konus döwüjiniň zyňylmagy
• Konus döwüjiniň ýerleşýän ýeri

Iň meşhur konus döwüjiniň bölekleri

hdrpl

Konus ýykyjy ýokarky we aşaky çarçuwa

Konus ýykyjy COUNTERSHAFT BOX

Konus ýykyjy hasaplaýjy guty

Marka we model sanawy

HP seriýasy GP seriýasy MP seriýasy Sandwik Nyşanlar Üçlük
HP100
HP200
HP300
HP400
HP500
HP700
HP800
HP3
HP4
HP4
HP6
GP100
GP11
GP200
GP200S
GP220
GP300
GP300S
GP330
GP500
GP500S
GP550
MP800
MP1000
MP1250
CH420 / CS420
CH430 / CS430
CH440 / CS440
CH660 / CS660
CH870 / CH880 / CH895
H2000 / S2000
H2800 / S2800
H3000 / S3000
H3800 / S3800
H4000 / S4000
H4800 / S4800
H6800 / S6800
H7800 / H8800
3FT
4FT
4.25FT
5.5FT
7FT
TC36
TC51
TC66
TC84
Kleeman Telsmith MakKolski Terex Pegson we Powerscreen Terex Cedarapids Nakayama
MCO 90i EVO2
MCO 110i PRO
T300
T500
T900
36S, 36FC
38
44FC, 44S
48S, 48FC
52S, 52FC, 52SBS
57FC, 57SBS
66SBS
68SBS
MC200
MC300
MC400
C38
C44
1000 Maxtrak & 1000SR
1300 Maxtrak
C1550
C1540
900
1200
1300
1500
24 "Gyrasphere
MVP280
MVP380
MVP450
MVP550
NSC200
NCC40H
NCC42H
NCC45H
Minyu SBM / Şanhaý Zenit Şanbao Henan Liming KPI-JCI Kodiak Allis Çalmers
MSP100
MSP200
MSP300
MSP400
MCC600
MCF600
MCC1000
MCF1000
MCS1000
MCSS1000
MCC1150
MCF1150
MCS1150
MCSS1150
MCC1300
MCF1300
MCS1300
MCSS1300
MCC1370
MCF1370
MCS1370
MCSS1370
MCC1500
MCF1500
MCS1500
MCSS1500
MCC1680
MCF1680
MCS1680
MCSS1680
HPT100
HPT200
HPT300
HPT400
HPT500
HPT800
HST160
HST250
HST315
HST450
HST560
HST750
CS75B / CS75D
CS160B / CS160D
CS240B / CS240D
CS400B / CS400D
CSB75 / CSD75
CSB160 / CSD160
CSB240 / CSD240
PYB / PYZ / PYD600
PYB / PYZ / PYD900
PYB / PYZ / PYD1200
PYB / PYZ / PYD1750
PYB / PYZ / PYD2200
PYFB0607
PYFB0609
PYFB0610
PYFD0603
PYFD0605
PYFB0910
PYFB0917
PYFB0918
PYFD0904
PYFD0906
PYFD0907
PYFB1313
PYFB1324
PYFB1325
PYFD1306
PYFD1308
PYFD1310
PYFD1313
PYFB1620
PYFB1624
PYFB1626
PYFB1636
PYFD1607
PYFD1608
PYFD1613
PYFD1614
HPT100
HPT200
HPT300
HPT400
HPT500
HPT800
HST160
HST250
HST315
HST450
HST560
HST750
K200
K300
K400
K500
22 "
36 "
45 "
51 "
60 "
72 "
84 "