Nordberg GP330

Işlemek howpsuzlygy biziň üçin iň möhüm meseledir.Täze Nordberg GP330 ™ gidrawlik konus ýykyjy, ikinji derejeli ezmek döwrümizde üznüksiz kynçylyksyz ezmek amallaryny kepillendirip biler we her gün 4000 tonna ýokary hilli gaýany gaýtadan işläp biler.Ondan soň ezilen gaýalar ulanylyşyna görä dürli ululykda barlanýar.

GP330 mundan beýläk işlemek üçin 340 t / sag yzygiderli geçişde 0-80 mm ululykdaky gowy şekilli material öndürýär.Konus ýykyjy, goşmaça 34 mm ýapyk gapdal sazlama (CSS) we uzynlygy 32 mm bolan Extra Coarse (EC) boşluk profiline eýe.Urgy, Nordberg GP konus döwüjileriniň tapawutly aýratynlygy bolan döwüjiniň içindäki eksantrik gyrymsylygy aýlamak arkaly sazlanyp bilner.Bu, GP döwüjilerine her programmanyň isleglerine laýyk gelmäge mümkinçilik berýär;meselem, kuwwatyny artdyrmak ýa-da öndürilen jerimeleriň mukdaryny azaltmak.

GP330 hödürleýän ätiýaçlyk şaýlary:
Çüýşe çyzyklar / konkawlar
• Esasy çarçuwalar
• Gorag konuslary
• armarag sakçylary
• Bölek berkidiji zatlary geýiň
Esasy şaha we kelle
• frameokarky çarçuwa, aralyk çarçuwa we aşaky çarçuwa
• Dişli we gysgyçly

Nordberg GP330 konus döwüjiniň bölekleri:

Düşündiriş

Bölüm No.

Qty

Net Wght

Esasy assambleýa

MM1015914

1

13415

DÖWRÜNIOD MODULY

MM0404060

1

2205.1

EKSENTRIK BUSHING

MM0594667

1

90.65

TOP BEARING

MM1011329

1

76.49

UBAZMAK WE DÜZGÜN BIRLEŞIK

MM0245300

1

730.88

DAMPER

949648751700

4

9.82

PULLEY, V-BELT

MM0222708

1

119.39

Basyş möhüri

935879

1

45

GEÇIRMEK HAKY

MM1027130

1

324.06

GEÇIRIŞ BOX

MM1071893

1

171.13

STIKERLER, ISO

MM1030873

1

0.1

IOW GOWY ÇARÇYLYK ASSEMBLY

MM1006280

1

7120

ÇARÇYLYK ASSEMBLY, UPPER

MM0593370

1

2959.82

Esasy gämi assambleýasy

MM0593668

1

3085.67

GÖRNÜŞ

MM0593491

1

163.28

GÖRNÜŞ

MM0313915

3

2.08

Kir ýuwujy, tekiz

N01626325

20

0.29

BOLT, HEXAGONAL

N01532903

20

3.7

DÖWRÜN, HEXAGONAL, ÖZÜNI ALMAK

N01570148

20

0.98

Gorag bölümi

418447

20

0.12

GYZYK, HEXAGONAL, TORKUE

704203927300

4

0.22

GÖRNÜŞ, HEXAGONAL

N01530138

6

0.03

O-RING

MM1022639

1

0.04

Kir ýuwujy, gulp

406300555200

4

0.01

BOLT, HEXAGONAL

N01530001

4

0.19

Maşyn meýdançasy

MM0358723

1

0.1

Maşyn meýdançasy

MM0358724

1

0.1

Geçmiş

MM0344028

1

1

Gural we enjam

MM0247897

1

51

PIN

704207320000

4

0.01

GÖRNÜŞ

MM0415559

1

 

ÇARÇYLYK ASSEMBLY

MM1011811

1

5957

HUB

MM0577496

1

628.67

SLIP RING

MM0592476

1

231.22

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

MM1044180

1

213.89

BEARING

MM0523930

1

14.59

BEARING

MM0521380

1

1.99

GÖRNÜŞ

MM1004197

1

62.16

Basyş ynamy

706201083422

1

0.3

SHIM SHEET

MM0553452

5

0.0003

SHIM SHEET

MM0553471

5

0.0007

SHIM SHEET

MM0569443

5

0.0017

SHEET

925832

4

0.2

PLATALAR

914874

1

1.8

Ok

909657

1

0.05

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

704406010000

2

0.01

JYRYJY

446430

1

0.1

JYRYJY

446517

1

0.02

PLUG

704103091000

1

0.02

CAP, HEXAGON Jübüt kellesi

704103580000

8

0.03

GEREK

406300555100

8

0.01

CAP, HEXAGON Jübüt kellesi

704103800000

15

0.18

GEREK

406300555200

17

0.01

HEXAGONAL

7001530420

9

0.2

NEBIT

708800866000

1

 

MANTLE

MM1003647

1

738.95

GÖRNÜŞ

MM1029744

1

1349.05

NUT

MM1023359

1

98.84

TORCH RING

MM0577429

1

4.28

GÖRNÜŞ

949640525200

6

2.08

GYZYK, HEXAGONAL, TORKUE

704203927330

6

0.22

Esasy gämi

MM0594064

1

1288.42

Başlyk

MM0592679

1

1678.6

GORAMAK

MM0577438

1

41.62

JYRYJY

341327

1

64

Möhür

447394

1

4.63

Gollanma

447419

1

0.2

GEREK

704005590000

1

0.01

PARALLEL

704003080000

1

0.02

BOLT, HEXAGONAL

N01530333

1

0.23

HEXAGONAL

7001530417

8

0.2

GEREK

406300555200

8

0.01

PLASTIK

704602303400

4

0.01