SBM Zenith Konus döwüjiniň bölekleri

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming CS75 / S36 konus ýykyjy

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming CS160 / S51 Konus ýykyjy

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming CS240 / S66 Konus döwüjisi

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming CS400 / S84 Konus ýykyjy

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming HP we HPT seriýaly konus döwüjisi

“Sunrise” onlarça ýyl bäri özüne çekiji bazarda, SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming Konus Crusher bölekleri üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri: konus döwüjiniň rozetkasy,konus döwüji manty, konus döwüjiniň gapagy, aşaky gabyk, taýajyk guty, eksantrik gyrymsylyk, pinon kelleli dişli, konusyň kellesi, kellesi top, gorag konusy we ş.m.

SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming Cone Crusher üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiziň üsti bilen SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming Cone Crusher çalyşýan bölekleri bilen üpjün etmek, bütin dünýäde agregatlaryň we dag-magdan işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň SBM / Şanhaý Zenith / Henan Liming Cone Crusher üçin birneme döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.