Trio APS4054

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Trio APS4054 Konus ýykyjy

Iň ökde zawod zawodlarynyň biri hökmünde “Sunrise” 20 ýyldan gowrak wagt bäri döwük ätiýaçlyk şaýlary bilen meşgullanýar we “Trio APS4054 Cone Crusher” üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri şulary öz içine alýar:konus döwüjiniň esasy şahasy, eksantrik şahalar, labyrintler,konus ýykyjy konkaw, boşluklar we ahyrky gapaklar we ş.m.

“Sunrise Machinery”, “Trio APS4054 Cone Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri bilen üpjün edýär, bu bölekler dünýädäki agregat we magdançylyk operatorlaryndan ýokary ses aldy.

“Sunrise”, “Trio APS4054 Cone Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Trio APS4054 Konus döwüjiniň böleklerişol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş
APS4052.2.1F ROTOR (4ROWS)
APS4052.2.1T ROTOR (3ROWS)
APS4054.3-4 Bolt-perde çyzgysy (M24x100)
AP4054.2.1-1 DUMMY BAR
AP4054.2.1-2 GARŞY GÖRNÜŞ (I)
APS4034_2_1-1 WEDGE R / H.
APS4034_2_1-2 WEDGE L / H.
AP4034.2.1-1 Nika (RH)
AP4034.2.1-2 Nika (LH)
AP4034.2.1-3 GAR BAR