Sandvik US440I CS440 S4800

“Sunrise Machinery Co., Ltd”, “Sandvik US440I / CS440 / S4800” kysymly döwüjini çalyşýan bölekleri bilen üpjün edýär, şol konus döwüjiler üçin soňky eşik bölekleriniň doly görnüşi bar.

Bizde Sandwik barKonus ýykyjy komponentleraşakdaky ýaly:konus döwüji manty,jam lýubkalary, konkaw, gysgyç halkasy, konus kellesi, iýmit konusy, baş topy, ýerleşdiriji çyzyk, gulplama bolt, iýmitlendiriji, eksantrik, eksantrik gyrymsy, çeňňek, çeňňek dişli, esasy çarçuwa, rozetka çyzgysy, ýokarky kellä geýmek, zyňmak, sazlaýjy halka, iýmit plastinkasy, dişli, T-möhürler, esasy çarçuwa, esasy çarçuwaly çyzgy, hasaplaýjy şkaf, gidrawliki hereketlendiriji sazlamak, silindr gysmak we ş.m.

Şeýle hem, “Sunrise Machinery” -da käbir oňaýsyz zatlar bar:Konus döwüjiniň esasy şahasygurnama, agyr agramly gurnama, eksantrik gurnama, rozetka gurnama, jam gurnama, baş gurnama, dişli gurnama, halka gurnama sazlaýjy, aralyk mil gurnama we beýleki gurnama.

Sandvik US440I / CS440 / S4800döwüjiniň bölekleri:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
442.8794-01 BTMSHELL SIDE LINER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8796-01 BTMSHELL SIDE LINER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8797-01 BTMSHELL SIDE LINER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8798-01 BTMSHELL SIDE LINER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8795-01 BTMSHELL SIDE LINER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8068-01 ECCENTRIC S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8067-01 ECC BUSH 20-25-30-36 S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8092-901 MAINSHAFT SLV & DWL S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8063-01 Başlyk S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8070-01 MANTLE B M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8070-02 MANTLE B M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8089-01 MAN1 A M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8089-02 MAN2 A M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8059-01 TOPSHELL EC2 S4000 US440I / CS440 / S4800
442.9036-01 TOPSHELL LINER US440I / CS440 / S4800
442.8075-01 ARM SHEILD ASM S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8077-01 PIN S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8078-01 BUMPER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8079-01 BUMPER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8090-01 GÖRNÜŞ-ADAPTER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.9164-00 SPIDER CAP S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8098-00 LWR CONCAVE C M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8098-90 LWR CONCAVE C M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8114-00 LWR CONCAVE EC M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8114-90 LWR CONCAVE EC M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
452.0273-901 LWR CONCAVE MC M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
452.0273-902 LWR CONCAVE MC M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8099-00 UPR CONCAVE C M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8099-90 UPR CONCAVE C M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8115-00 UPR CONCAVE EC M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8115-90 UPR CONCAVE EC M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
452.0274-901 UPR CONCAVE MC M1 S4800 US440I / CS440 / S4800
452.0274-902 UPR CONCAVE MC M2 S4800 US440I / CS440 / S4800
442.8105-00 IOMIT HOPPER S4000 US440I / CS440 / S4800
442.8645-00 GIDRAULIK HOS GUARD S4000 US440I / CS440 / S4800
442.1561-01 Aç-açar toý S4000 US440I / CS440 / S4800