Shanbao täsir ediji bölekleri

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Shanbao PF seriýaly täsir ediji

“Sunrise” onlarça ýyl bäri özüne çekiji bazarda, “Shanbao PF” seriýasynyň “Impact Crusher Parts” üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri:täsir ediji çişiriji zarba, täsir ediji rotor, täsir ediji döwüji çarçuwaly liner gurnama, inedördül çyzyk, täsir ediji V kemer, podşipnik gurnama, öň çarçuwa, täsir kesiji liner, täsir kesiji perron we ş.m.

“Shanbao PF” seriýaly Impact Crusher üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiz arkaly, “Shanbao Impact Crusher” çalyşýan bölekleri islendik çeşmeden üpjün etmek, dünýädäki agregatlaryň we magdan işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň “Shanbao PF” seriýaly Impact Crusher üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Shanbao PF seriýaly täsir edijiBöleklerşol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
K3602.04-5 Çybyk PF-1007
K3601H Çybyk PF-1007
K3603.04-13 Çybyk PF-1010
K3605A04-14 Çybyk PF-1010
K3603.04-13 Çybyk PF-1210
K3602.04-5 Çybyk PF-1214
K3603.04-13 Çybyk PF-1310
K3611.4-1 Çybyk PF-1315
K3618.4-6 Çybyk PF-1320
K3611.6-1 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-2 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-3 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-4 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-5 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-6 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-7 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-8 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-9 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-10 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-11 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-12 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-13 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-14 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-15 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-16 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-17 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-18 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-19 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-20 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-21 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-22 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-23 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-24 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-25 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-26 Liner plastinka PF-1315
K3611.6-27 Liner plastinka PF-1315