Nordberg GP200S

GP seriýaly konus döwüjiniň ätiýaçlyk şaýlarynyň günüň dogmagy, amaly programmaňyzyň çözgüdiniň bolmagyny üpjün edýär.Siziň eziş amallaryňyza laýyk kamerany we erginini saýlamak tejribämiz bar.Dogry geýim tertibi, döwüjiniň işleýşini gowulandyrýar we könelişen ömrüni uzaldýar, az iş wagtyna we has az çyzgy çalşylmagyna getirýär, bu bolsa öz gezeginde howpsuzlygy ýokarlandyrýar we bir tonna çykdajylary azaldýar.Şeýle hem, konusyň döwüjisini has ygtybarly we has netijeli etmek üçin göteriji gurallary hödürleýäris.

GP konus döwüjiler bilen marganes köýnek böleklerini oturtmak üçin material gerek däl.Çüýşe çyzyklar / konkawlar we mantiýalar oňat ýerleşdirmek we kellä we ýokarky çarçuwalara garşy gowy oturgyç üçin işlenýär.

GP200S hödürleýän ätiýaçlyk şaýlary:
Mantiýalar • Çüýşe çyzyklar / konkawlar
• Iýmit konuslary • Esasy çarçuwalar
• Gorag konuslary
• armarag sakçylary
• Bölek berkidiji zatlary geýiň
Esasy şaha we kelle
• frameokarky çarçuwa we aşaky çarçuwalar

Nordberg GP200s konus döwüjiniň bölekleri Şol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi Agram
285226 KOMPressOR UNIT G-SERIESALAR GP200S 45.000
418559 G-HYZMATLAR GP200S 0.100
583101 COOLER ASSY GP-LUB UNIT - GP200 / S. GP200S 61.490
907485 Aralyk GP200S GP200S 1,410.420
907733 Çarçuwaly UPR GP200S GP200S 868.000
908527 EKSENTRIK BUSHING GP200S 18/25/32 GP200S 71.840
908603 GP200S BOLAN TOP 18/25/32 GP200S 33.640
908632 G3310908160 GORAMAK GP200S 32.000
908674 NUT TR270X12-8H GP200S GP200S 28.230
908862 Gorag meýdançasy GP200S 13.500
915371 Möhür G3310 ER.915371 GP200S 2.430
915449 Slaýd halkasy G3310 ER.915449 GP200S 25.800
916173 Esasy gämi GP200S GP200S 1,950.000
916174 ÇARÇA ASSY UPR GP200S GP200S 2,468.550
923946 BRNG GP200S GP200S 2.000
923951 SHIM SHEET G3310 GP200S 0.070
932814 SLIP RING EN 1563: 1997 GJS-700-2 GP200S 160.610
936406 Esasy SHAFT ASSY GP200S ätiýaçlyk bölegi VERSI GP200S 1,915.080
937405 Möhür NBR 65 SHA-301 / 239X23 GP200S 0.570
814390727700 MANTLE C / EC GP200S 578.000
814390727800 GP200SEC 0861-512 GP200S 436.340
814390727900 UPPER EC GP200S 239.540
814391704400 GP200S C 0861-512 GP200S 465.430
814391704500 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI C. GP200S 307.590
MM0232081 GIDR HOSE 90JF-20 / EN853-1SN-20 / 90JF-20 / L GP200S 1.300
MM0232284 GIDR HOSE JF-20 / EN853-1SN-20 / 90JF-20 / L53 GP200S 1.200
MM0239369 EKSENTRIK GÖRNÜŞ GP200S GP200S 195.290
MM0310133 Esasy gämi GP200S GP200S 1,917.760
N02445052 PRSSR REL VALVE VSD-350 04.15.04-03-99- GP200S 1.480