Täsir ediji bölekler

Täsir ediji bölekler

TheTäsir edijiesasan granit, mermer we hek daşy ýaly daşlaryň we gaýalaryň başlangyç, ikinji we inçe ezilmegi üçin ulanylýar, gysyş güýji 350 MPa-dan pes.Haçan-da material girendetäsir ediji, ýokary tizlikli aýlanmagy bilen täsir edýärçybyk.Täsir edilenden soň, material ägirt uly kinetiki energiýa gazanyp, birinji kamera täsir plastinkasyna zyňylýar.Täsir plastinkasy urlandan soň, material ikinji täsir kamerasyna ýene ezilýär.Garşylykly plastinka tarapyndan yzyna gaýtarylan material ýene-de uruldyçybykezilmegini dowam etdirdi.Haçan-da material arasynda yza gaýdyp gelendeçybykwe täsir plastinkasy, materiallaryň arasynda täsir bar.Taýýar önümler kub şekilli, has ýokary hilli agregatlar bolup hyzmat edýär.

hakda
hakda
Jemi

Aboveokardaky amal, ezilen materialyň bölejikleriniň ululygy arasyndaky boşlukdan kiçi bolýança gaýtalanýarçybykwe täsir plastinkasy, soňra ezilenden soň önümiň ululygy bolan döwüjiniň aşaky töwereklerinden çykarylýar.

Impact Crusher ýollar, demir ýollar, suw howdany, elektrik energiýasy, gurluşyk materiallary we ş.m. pudagynda gum we gaýa öndürmek üçin giňden ulanylýar.Günüň dogmagy, ýokary hilli OEM ätiýaçlyk böleklerini üpjün edip biler, şol sanda:

Impact Crusher Blow bar

• Täsir ediji Crusher Square polat

• Impact Crusher Impact plastinkasy

• Impact Crusher Side liner plastinkasy

• Impact Crusher Düwürtikler bilen täsir perdesi

Täsir ediji Crusher Rotor

• Täsir ediji döwüjini gulplamak üçin berkitme

Marka we model sanawy

Maşyn markasy Maşyn modeli
Metso LT-NP 1007
LT-NP 1110
LT-NP 1213
LT-NP 1315/1415
LT-NP 1520/1620
Hazemag 1022
1313
1320
1515
791
789
Sandwik QI341 (QI240)
QI441 (QI440)
QI340 (I-C13)
CI124
CI224
Kleemann MR110 EVO
MR130 EVO
MR100Z
MR122Z
Terex Pegson XH250 (CR004-012-001)
XH320-täze
XH320
1412 (XH500)
428 Traktor 4242 (300 beýik)
Güýçli ekran Trackpactor 320
Terex Finlay I-100
I-110
I-120
I-130
I-140
Rubblemaster RM60
RM70
RM80
RM100
RM120
Tesab RK-623
RK-1012
Extec C13
Telsmith 6060
Keestrack R3
R5
MakKloski I44
I54
Lippmann 4248
Bürgüt 1400
1200
Striker 907
1112/1312 -100mm
1112/1312 -120mm
1315
Kumbee No1
No2
Şanhaý Şanbao PF-1010
PF-1210
PF-1214
PF-1315
SBM / Henan Liming / Şanhaý Zenit PF-1010
PF-1210
PF-1214
PF-1315
PFW-1214
PFW-1315