Güýçli ekran XA400

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Terex Powerscreen XA400 eňek döwüjisi

“Sunrise” onlarça ýyl bäri özüne çekiji bazarda, Terex Powerscreen XA400 eňek döwüjiniň bölekleri üçin elýeterli ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri: eňek döwüjiniň ýaňak plastinkasy,eňek döwüjiniň eňegi, eňek döwüji pitman,eňek döwüjisi, oturgyç, polwi, içki spacer, gorag gapagy, gorag plastinkasy, eksantrik mil, uzaklyk ýeňi, hasaplaýjy guty, nika, labyrit, ýerleşýän ýeri, esasy çarçuwaly çyzgy we ş.m.

“Terex Powerscreen XA400 Jaw Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiz arkaly, “Terex Powerscreen XA400 Jaw Crusher” -iň çalyşýan böleklerini islendik çeşmeden üpjün etmek, dünýädäki agregatlaryň we magdançylyk işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň “Terex Powerscreen XA400 Jaw Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

TerexGüýçli ekranXA400Eňek döwüjisiBöleklerşol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
CR005-008-001 GYSGAÇA JAW XA400
CR005-010-001 GYSGAÇA JAW WEDGE XA400
CR005-007-001 SWING JAW XA400
CR005-009-001 SWW JAW WEDGE XA400
CR005-012-501 JAWSTOCK GUARD XA400
CR005-021-001 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI LH XA400
CR005-022-001 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI RH XA400
CR005-049-001 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI LH XA400
CR005-050-001 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI LH XA400
600_2210 55kn gysyş SPRING XA400
600_2255 SPRING PLATE 184 OD XA400
CR005-055-001 TERJIME EDIP XA400
CR005-061-501 GEREK XA400
CR005-062-501 GÖRNÜŞ ASHuwýan ýuwujy enjam XA400
310/16 Kir ýuwujy XA400
311/5 Kir ýuwujy XA400
325/27 SWW JAW WEDGE BOLT XA400
CR005-003-001 JAWSTOCK XA400
CR005-032-001 MANGANESE GÖRNÜŞ Açary XA400
CR005-056-001 Oturmak XA400
600/2130 TERJIME EDIP BOLANOK XA400
600/2185 GEREK XA400
2564-8006 CYLINDER ASSEMBLY XA400
CR005-013-001 TOGGLE BEAM XA400
CR005-031-001 KAST SLIDER PAD XA400
600/842 GYSGAÇA JAW WEDGE BOLT XA400
CR005-004-002 SWING BOLT RETAINER XA400
318_6 BÖLÜM XA400
320_36 DOWEL XA400
CR005-015-601 KARTRIDGE ASSEMBLY SÖIVGI XA400
CR005-016-601 KARTRIDGE ASSEMBLY XA400
CR005-017-001 “JAWSTOCK BEARING SPACER” XA400
CR005-026-001 FLYWHEEL DÖWRÜ XA400
CR005-027-001 FLYWHEEL GROOVE XA400
CR005-029-001 FLYWHEEL MÖHÜRÇILIK SPACER XA400
CR005-063-001 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI XA400
CR005-064-001 JAWSTOCK Möhür giňişligi XA400
CR005-065-001 MAINFRAME Möhürleme giňişligi XA400