Eňek döwüjiniň bölekleri

Eňek döwüjiniň bölekleri

Eňek döwüjisimagdançylyk, gurluşyk materiallary, himiýa senagaty, metallurgiýa we ş.m. giňden ulanylýar.TheEňek döwüjisi320 MPa-dan pes gysyjy güýji bolan ähli görnüşli minerallary we gaýalary ezmek üçin amatlydyr.

Eňek döwüjisiätiýaçlyk şaýlary esasy döwüjiniň çarçuwasyndan başga eňek döwüjiniň köp işleýän böleklerini öz içine alýar.Esasy sebäbi, uzak möhletli iş wagtynda daşlar bilen geýilýär we eňek döwüjini üpjün etmek üçin yzygiderli çalşylmalydyr.

meka-eňek-eziji-eňek-80dd

SUNRISE-iň berip biljek eňek döwüjiniň bölekleri aşakdakylar:

• Eňek döwüjiniň esasy çarçuwasy
Eňek Crusher Pitman
• Eňek döwüjiniň eksantrik şahasy
Eňek Crusher Plastinany çalyşyň we oturgyjyny üýtgediň
• Eňek döwüjisi oturgyç eýesi
Eňek döwüjisi eňek plastinasy (Stasionar eňek ölýär)

Eňek döwüji hereketli eňek plastinka (Swing eňegi ölýär)
• Eňek döwüjisi Upperokarky ýaňak plastinka
• Eňek Crusher Pulley tigir we Flywheel
• Eňek Crusher Labyrinth möhri
• Eňek Crusher Bearing jaýy we goldaw
• Eňek Crusher Eňek eňegi

• Eňek döwüjiniň çarçuwasy
• Eňek döwüjisi Kirpi çekdiriň we pürsäni dolduryň
• Eňek Crusher Hammer nurbaty
• Eňek döwüjini goramak plastinkasy
• Eňek döwüjiniň dartyş hasasy we bahar

Gurluşy we materialy dürli, hyzmat durmuşynda agdyklyk edýänler hem başga.Mysal üçin, eňek döwüjiniň garawul plastinkasy esasan ýokary marganes polatdan ýasalýar we esasy wezipesi döwüjiniň çarçuwaly diwaryny goramakdyr.Hyzmat möhletini uzaltmak üçin hereketli eňek plastinka we döwüjiniň eňek plastinkasy ýokary hilli we ýokary güýçli marganes polatyny kabul edýär.Eňek döwüjiniň çalyşýan tabagy, döwüjiniň howpsuzlyk bölegi.Esasan akym akymynyň ululygyny sazlamak we eňek plastinkasy bilen pitmanyň arasyndaky könelmegi azaltmak üçin ulanylýar.Şonuň üçin ol çoýundan ýasalýar.

Magdançylyk pudagynda umumy eziji enjam hökmünde eňek döwýän bölekleriň hili, ähli eziji zawodyň iş netijeliligine ep-esli derejede täsir edýär.Şonuň üçin ulanyjylar satyn almazdan ozal eňek döwüjileriniň hyzmat möhletine aýratyn üns berýärler.Şol bir iş şertlerinde eňek döwýän bölekleriň ömri esasan maddy hil we önümçilik tehnologiýasy bilen kesgitlenýär.Mundan başga-da, eňek döwüjisi ulanylanda ýygy-ýygydan tehniki hyzmat etmeli.Şol şertlerde gowy hyzmat edilýän bölekleriň hyzmat möhleti has çydamly bolup biler.

SUNIRISE-iň eňek döwüjisi bölekleri, müşderileriň gurulmagyny we ulanylmagyny üpjün etmek bilen hyzmat möhletini ýokarlandyrýan iň täze tehnologiýa bilen öndürilýär.SUNRISE-de müňlerçe eňek döwüjiniň bölekleri bareňekler, hereketli eňekler, tabaklary çalyşmak, ýassyklary berkitmek, berkitmeler, galstuklar, çeşmeler, eksantrik şahlar we hereketli eňek gurnamalary we ş.m. Eňek böleklerimiz METSO, SANDVIK, TEREX, TRIO, TELSMITH we beýleki belli markalara laýyk gelýär, olar köpleriň islegini kanagatlandyryp biler. garnituralary çalyşmak we ulanmak üçin ulanyjylar.

Marka we model sanawy

C seriýasy LT seriýasy SANDVIK CJ seriýasy SANDVIK CM seriýasy SANDVIK JM seriýasy SANDVIK UJ seriýasy EXTEC & FINTEC
C63
C80
C100
C105
C106
C116
C120
C130
C150
C160
C200
LT96
LT106
LT116
LT120
LT120E
LT130E
CJ408
CJ409
CJ411
CJ412
CJ612
CJ613
CJ615
CJ815
CM1208F
CM1208i
CM1211
CM1511
JM1107
JM1108
JM1208
JM1211
JM1312
JM1511
JM1513
JM806
JM907
UJ310
UJ440E
UJ440i (CM1208i)
UJ540 (CM1211)
UJ640 (CM1511)
C-10
C-10 +
C-12
C-12 +
QJ240 / 241
QJ330 / 331
QJ340 / 341
QJ341 +
KLEEMANN KOMATSU TELSMITH TEREX Pegson we Powerscreen Terex Jaques & Finlay MakKolski Nakayama
MCO 9 Si Evo
MC100 R EVO
MC110 R EVO
MC110 Z EVO
MC120 Z PRO
MC125 Z.
MC140 Z.
MC160 PRR
BR380
BR500
H2238
H2550
H3244
H3450
12X36
15x38
18x32
20X44
22X50
24X36
30X55
36X46 / 36X48
38x58
44X48
44X48 Demir Gigant
50x60 / 52x60
METROTRAK
PREMIERTRAK 330
PREMIERTRAK 300 & R300
PREMIERTRAK 400X & R400X
PREMIERTRAK 600 & 600E
1100x650 Eňek we HA & HR
1100x800 eňek
1100x800 Super Heavy Duty eňegi
900x600 eňek we 900x600HA eňek
400S eňek
1100x650 Eňek we HA & HR & 400S Eňek
900x600 eňek we 900x600HA eňek
800x550 eňek
25X40D
600X400
50X60D
JW40 eňek
JW42 eňek
JW55 eňek
J1480 eňek
XA750 eňek
J1175 eňek
700x500 eňek
1300x900 Eňek
1250x400 Eňek
J35
J40
J45
J45R
J50
RC3624
RC4224
RC4228
TRIO MINYU GATOR SBM / ŞANGHAI ZENIT ŞANBAO HENAN ÇIMKLENDIRMEK TESAB
CT1030
CT1040
CT1048
CT1252
CT2036
CT2436
CT2645
CT3042
CT3054
CT3648
CT4254
CT4763
CT6080
MS2416
MS3020
MS3624
MS4226
MS4230
MS4832
MS4840
MS5432
MS6040
MS6048
MSH3624
MSH4230
MSH5434
PE0204
PE0610
PE1016
PE1624
PE2030
PE2436
PEC3045
PE3042
PE3242
PE3648
PE4860
PEX1030
PEX1039
PEX1047
PE400X600
PE500X750
PE600X900
PE750X1060
PE900X1200
PE1000X1200
PE1200X1500
PEX250X1000
PEX250X1200
PEW760
PEW860
PEW1100
C6X80
C6X100
C6X110
C6X125
C6X145
C6X160
C6X200
PE150X750
PE250X400
PE400X600
PE500X750
PE600X900
PE750X1060
PE900X1200
PE1000X1200
PE1200X1500
PEX300X1300
PEX250X1000
PEX250X1200
PE250X400
PE400X600
PE500X750
PE600X900
PE750X1060
PE900X1200
PE1000X1200
PE1200X1500
PEX250X1000
PEX250X1200
500i
600i
700i
800i
800ie
Kue Kun KPI-JCI Lippman Parker
12X24
24X36
25X50
30X42
36X42
42X48
3042
2640
2449
2650
3350
3048
3055
3062
3447
3650
3862
4248
900X600
1100X630
1100X650
1100X760
1100X800
1300X1050