Metal bölek bölekleri

Metal bölek bölekleri

Günüň dogýan çekiç bölek bölekleriniň hemmesi öz zawodlarymyzda öndürilýär we ýylda 15 000 tonna geýýän bölek öndürýär.Metalhli metal döwüjileri we gaýtadan işlemek programmalaryny ýerleşdirmek üçin ýokary güýçli garyndy we marganes polat çekiç bölek bölekleriniň doly görnüşi.Adaty guýma erginlerinden we marganes polatdan başlap, OEM standartyna laýyklykda işlenip düzülen “Sunrise” çekiçleri, jemi önümçilik, metal gaýtadan işlemek, gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek we minerallary gaýtadan işlemekde islendik bölekleriň iň uzak ömrüni üpjün edýän çekiç döwüjisi seriýasyna çenli.

maxresdefault