Nordberg HP100

Nordberg® HP100 ™ konus döwüjisi, karýer, magdan we tunel goşundylaryny talap etmek üçin döredilen ýokary öndürijilikli döwüjidir.Dünýäde 10 000-den gowrak maşyn satylan häzirki zaman konus döwüjisi.

Nordberg HP100 konus döwüjisi üçin amatly günüň çykýan ätiýaçlyk bölekleri, döwüjiniň işleýşini we ygtybarlylygyny saklamak üçin zerur bolup biler.Bu bölekler iş wagtynda könelýär we ýyrtylýar, şonuň üçin zerur bolanda yzygiderli barlamak we çalyşmak möhümdir.
“Sunrise” -iň HP100 üçin esasy bölekleriniň ätiýaçlyklary bar, şol sanda:
Laýnerler: Laýnerler eziji kamerany könelmekden we ýyrtmakdan goraýar.Dürli programmalara laýyk dürli materiallarda we galyňlykda bar.
Manty: Manty eziji kameranyň stasionar bölegi.Dürli programmalara laýyk dürli materiallarda we galyňlykda bar.
Konkaw: Konkaw eziji kameranyň hereket edýän bölegi.Dürli programmalara laýyk dürli materiallarda we galyňlykda bar.
Hasaplaýjy wilka: Hasaplaýjy güýji motordan esasy şaha geçirýär.
Şah: Mil, döwüjiniň esasy aýlanýan bölegi.Rulmanlar bilen goldanýar we konkawa güýç iberýär.

Bu esasy komponentlerden başga-da, 30 günüň içinde eltip boljak HP100 üçin elýeterli beýleki döwüji bölekleri hem berip bileris:
Eksentrik bürünç gyrymsylyk: Ol döwüjiniň aýlanýan böleklerini goldaýar we sürtülmäni azaldýar.
Beýleki bölekler: Çalyşmagy zerur bolan beýleki böleklere gidrawliki komponentler, elektrik bölekleri we datçikler girýär.

Nordberg HP100 konus döwüjiniň bölekleri:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi Agram
1001998508 CAP 8 FNTX-S HP100 0.045
1002077185 202702-20-20S HP100 0.340
7001530102 GÖRNÜŞ HEX ISO4017-M8X20-8.8-A3A HP100 0.012
7001532104 SCREW HEX ISO4017-M8X30-10.9-UNPLTD HP100 0.100
7001532204 BOLT HEX ISO4014-M12X50-10.9-UNPLTD HP100 0.052
7001532263 BOLT HEX ISO4014-M14X60-10.9-UNPLTD HP100 0.100
7001532416 BOLT HEX ISO4014-M20X80-10.9-UNPLTD HP100 0.200
7001540130 CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M8X20-12.9-A HP100 0.100
7001563014 NUT HEX ISO4032-M14-8-A3A HP100 0.024
7001563248 NUT HEX ISO4032-M48-10-UNPLTD HP100 1.000
7001614318 PIN ISO8741-25X55-ST HP100 0.200
7001624014 ASHuwýan L-14-ZIN-NFE27-611 HP100 0.020
7001626008 ASHuwýan M-8-ZIN-NFE27.611 HP100 0.002
7001626020 ASHuwýan M-20-ZIN-NFE27.611 HP100 0.023
7001631114 ASHuwýan M14-NFE25.511-AÇYLMADY HP100 0.100
7001638012 ASHuwýan M12-NFE27.611-A3A-ISO4042 HP100 0.100
7001836108 GÖZ BOLT ISO3266-M8-WLL 0.2T HP100 0.060
7002002016 ISO49-N4-II-1 1 / 4X1 / 2-ZN-A HP100 0.200
7002002023 ISO49-N4-II-1 1 / 2X1-ZN-A HP100 0.100
7002002030 ISO49-N4-II-2X1 1/2-ZN-A HP100 0.300
7002002054 ISO49-N4-II-4X3-ZN-A HP100 1.400
7002019004 BIRLEŞIK ISO49-U12-1 / 2-ZN-A HP100 0.300
7002019012 BIRLEŞIK ISO49-U12-3-ZN-A HP100 2.700
7002045007 ELBOW EN10242-A1-1 ″ 1/4 HP100 0.400
7002046004 ELBOW ISO49-A4-1 / 2-ZN-A HP100 0.100
7002046012 ELBOW ISO49-A4-3-ZN-A HP100 1.700
7002063010 ELBOW ISO49-G4 / 45 ° -3-ZN-A HP100 2.200
7002118031 COLLAR SX14 24-36 HP100 0.020
7002118051 CLAMP SX 14 47-67 HP100 0.020
7002118076 CLAMP SX 14 122-142 HP100 0.050
7002118803 KLAMP TP 98-103 HP100 0.200
7002153025 PRESSURE LIMITER MILLE. ,,,,,,,, - 1 ″ 1/2 HP100 5.400
7002407154 CNNCTN MALE GG110-NP16-16 HP100 0.200
7002411080 221501-12-8S HP100 0.150
7002445900 AKSESS GAPY R8-012 HP100 0.000
7002470090 GAZET GÖRNÜŞI HP100 0.300
7002495410 Gorag LB1-LB03P17 HP100 0.500
7002707040 Möhür PU 40X40 - 46/120 HP100 0.001
7003229848 DTACHBL HUB PULLEY ML355 SPC6 / 3535 HP100 48.100
7003239236 HUB MAGIC-LOK 4040 BORE 80 HP100 7.200
7003770060 KAM FOLLOWER KR 80 PPA HP100 1.600
7008010004 Turbanyň möhüri 572 HP100 0.290
7008010040 SILIKON MÖHÜR SILIKOMET AS310 HP100 0.456
7010600102 Sowuk görnüşi 2560 HP100 20.000
7012080200 TORCH RING HP100 HP100 2.000
7015554502 BUSHING HP100 0.500
7015604504 CNTRSHFT BUSHING HP100 3.700
7015655250 EKENT BUSH INNER HP100 11.000
7015656202 Başlyk HP100 25.400
7021900200 Esasy çarçuwanyň çyzgysy HP100 117.900
7022023212 LINER HP100 31.100
7022072500 CNTRWGHT LINER HP100 32.000
7022102000 CNTRSHFT GRD HP100 9.200
7022102001 ARM GUARD HP100 20.000
7024950501 HEAD BALL HP100 14.000
7028000463 Gorag örtügi HP100 5.000
7029550009 GIDR JAK HP100 3.000
7031800009 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI HP100 5.600
7032902500 Nika HP100 0.300
7033100017 NEBIT ÜÇIN HP100 3.200
7039608500 SOKKET HP100 33.000
7039608501 SOKKET HP100 33.000
7041000953 DÜZGÜN SFERIK H, M20 HP100 0.100
7041068004 BOLT GÖRNÜŞ HP100 8.800
7043200005 U-BOLT M10X80 HP100 0.200
7043358005 EKENTRIK HP100 94.000
7044453046 GIDR HOSE HP 9,5 L = 8000 HP100 5.800
7044453057 GIDR HOSE HP 9,5 L = 610 HP100 0.500
7045600100 NUT-LOCK U C / PL.32 HP100 0.500
7049330250 PIN 25X80 HP100 0.300
7053001001 Möhür halkasy HP100 0.100
7053125500 Möhür halkasy HP100 0.300
7053128252 Möhür halkasy HP100 0.300
7053128253 Möhür halkasy HP100 0.300
7055208000 BOWL LINER EF HP100 237.000
7055208001 BOWL LINER F / M. HP100 256.000
7055208002 BOWL LINER C. HP100 246.000
7055208003 BOWL LINER EC HP100 244.000
7055308121 MANTLE M / C / EC / SC HP100 220.000
7055308122 MANTLE EF / F. HP100 222.000
7057500003 GIDR MOTOR ASSY HP100 118.000
7059801000 INFLATER BERMEK HER WERDE EURO TERJIME EDIP BOLANOK HP100 0.500
7063002250 PINION HP100 9.000
7063002401 PINION HP100 13.500
7064351010 GURAMA HP100 0.000
7065558000 IŞLER HP100 3.000
7065558001 IŞLER HP100 3.000
7066000132 GÖRNÜŞ PLATASY HP100 15.000
7074129000 BRNG pes HP100 6.500
7074129001 BRNG UPR HP100 6.000
7078610000 JYRYJY HP100 0.100
7080500418 Goldaw HP100 1.000
7080500423 Goldaw HP100 33.000
7084101513 Çarçuwaly oturgyç HP100 7.500
7084101700 Gorag meýdançasy HP100 2.900
7088010082 GYSGAÇA GÖRNÜŞ HP100 56.000
7088462250 BOLT SQUARE HEAD M20X55 / 50 HP100 0.100
7090058305 Iýmitlendirme görnüşi HP100 12.000
7090228107 CNTRWGHT ASSY HP100 158.200
MM0217965 INTERFACE MOD 6ES7 151-1AA05-0AB0 HP100 0.190
MM0225155 ELCTRC KABEL UNITRONIK LIYCY 2X0.50, 00 HP100 0.000
MM0227546 V-BELT SPC 3750MM HP100 0.000
MM0227609 MOTOR Y2-280M-4 / 90KW380C / 50HZ HP100 0.000
MM0227826 ELEKTRIK KABEL H013 HP100 0.000
MM0287691 Wuwýan ýuwujy W8-NFE25.515-A3A HP100 0.005
MM0544964 BOWL LINER ECörite C. HP100 247.800
MM0545036 BOWL LINER ECörite STD M. HP100 267.300
N02150058 PUMP KP30.51D0-33S3-LGG / GF-N (73L / MIN) HP100 13.900
N02150061 PUMP HDP35.90D0-33S5-LGG / GG-N (129L / MIN HP100 25.800
N02445269 PRSSR AKCUMULATOR SB330-4A4 / 112US-330C HP100 15.500
N02445647 PRSSR AKCUMULATOR EHV 4-350 / 90 HP100 11.000
N02480819 BASY SW HED8OP / 1X / 200K14, 25BAR HP100 0.500
N02480897 PRSSR REL VALVE RDBA-LDN, 28 BAR HP100 0.100
N02480898 PRSSR REL VALVE RDBA-LDN, 35 BAR HP100 0.100
N02482023 FILTER RFM BN / HC 1650 B D 20 E1. HP100 0.454
N05228037 ROT DTCTR MS25-UI / 24VDC HP100 0.260
N25450517 STUFFING-BOX HP100 A HP500 HP100 4.000
N55208010 BOWL LINER ECörite EF HP100 220.000
N55308129 MANTLE ECörite EF HP100 195.000
N73210500 SPRING HP100 0.025
N90058031 HEAD ASSEMBLY STD HP100 360.000
N90155810 KIT HP100 16.000
N90198708 DUST ENCAPSUL ASSY STD HP100 44.500
N90198905 SENSOR ASSY HP100 1.600
N90258013 BOWL ASSY STD HP100 1,225.500