Nordberg GP550

Nordberg GP550 konus ýykyjy, islendik agregat önümçiliginde ýa-da magdan önümçiliginde işlenip düzülendir.Ölçeg derejesindäki gaýany ezýän maşyn we standart ep-esli gowulaşan aýratynlyklar we peýdalar bilen gelýär.

Nordberg GP550 konus döwüjisi, Nordberg GP Series konus döwüjiler aralygynyň has ujunda.Agregat önümçiliginde-de, magdançylyk işlerinde-de ikinji, üçünji ýa-da dördünji döwüji hökmünde ulanylýar.Bu konus döwüjisi stasionar we göçme wersiýa hökmünde elýeterlidir.

GP550 hödürleýän ätiýaçlyk şaýlary:
Çüýşe çyzyklar / konkawlar
• Esasy çarçuwalar
• Gorag konuslary
• armarag sakçylary
Esasy şaha we kelle
• frameokarky çarçuwa, aralyk çarçuwa we aşaky çarçuwa
• Dişli we gysgyçly
• Eksantrik şaha üçin aşaky zolakly podşipnik
• Hasap ýygnaýjy
• Tigirli tigir

Nordberg GP550 konus döwüjiniň bölekleri Şol sanda:

Bölüm No.

Düşündiriş

Qty

Net Wght

MM0301556

IOW GOWY ÇARÇYLYK ASSEMBLY

1

11747.67

MM0300699

ÇARÇYLYK ASSEMBLY, UPPER

1

4277.19

MM0301237

Esasy gämi assambleýasy

1

5317.67

MM0313773

GÖRNÜŞ

3

2.46

418447

Gorag gapagy

24

0.12

N01532913

BOLT HEXAGONAL AGONAL

24

4.3

N01570148

DÖWRÜ HEXAGONALAGONAL, ÖZÜNI ALMAK

24

0.98

N01626325

ASHuwýan ýeri

24

0.29

MM0335028

BOLT GÖZ DURMUŞY

4

7.537

406300555200

Kir ýuwujy, gulp

4

0.01

N01530427

BOLT HEXAGONAL AGONAL

8

0.231

704203927300

NUT HEXAGONALTL, TORQUE

4

0.22

804006920000

Kir ýuwujy, tekiz

6

0.01

N01530136

HEXAGONAL AGONALY GÖRÜ ..

6

0.02

704207320000

PIN KÖP BILEN

4

0.01

MM0247844

Gural we enjam

1

66

MM0358723

Maşyn plitasy3TE

1

0.1

Maşyn

PLATE

1

0.1

708801061000

GÖRNÜŞ

1

3.3

MM0344028

Geçmiş

1

1

MM0299469

GÖRNÜŞ

1

311.07

704103091000

PLUG

2

0.02

704103166000

PLUG

1

0.11

N01530514

HEXAGONAL AGONALY GÖRÜ ..

4

0.3

406300555250

Kir ýuwujy, gulp

4

0.017

MM0314188

GÖRNÜŞ KAPY

1

201.27

MM0301555

ÇARÇYLYK ASSEMBLY BLY

1

9993.49

MM0301236

HUB

1

1017

MM0221860

GÖRNÜŞ ASSEMBLYOT ASSEMBLY

1

345.93

582292

SLIP RING2RING

1

295.94

287702

GYSGAÇA ASSEMBLY ASSEMBLY

1

10

582474

SPLASH GUARD H GUARD

1

1.49

MM0316348

ING

1

3.63

MM0524133

BEARING

1

13.32

922893

SHIM PLATE PLATE

6

0.15

951756

HOSE

1

0.25

704007130000

Kir ýuwujy, tekiz

12

0.02

406300555090

Kir ýuwujy, gulp

6

0.01

406300555100

Kir ýuwujy, gulp

6

0.01

4.06301E + 11

Kir ýuwujy, gulp

5

0.01

704103557100

“SCREW CAP EXAGON SOKET” kellesi

6

0.08

704103580000

“SCREW CAP EXAGON SOKET” kellesi

6

0.03

704103791000

“SCREW CAP EXAGON SOKET” kellesi

3

0.128

704103830000

“SCREW CAP EXAGON SOKET” kellesi

12

0.23

N01530427

BOLT HEXAGONAL AGONAL

9

0.231

704103091000

PLUG

1

0.02

704103068200

PLUG

1

0.01

949640547100

15

0.0025

915008

SHIM PLATES Giç

1

2.5

495378

JYRYJY

1

0.1

703402102220

JYRYJY

1

0.01

704404205100

CLAMP

2

0.02

909657

Ok

1

0.05

704406010000

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

2

0.01

941536

GÖRÜNMEK

1

105

949618601658

GEAR PAIR

1

309.5

582348

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

1

395.54

582298

HUB

1

313.73

704103484000

GÖRNÜŞ, KAP, HEXAGON Jübüt kellesi

1

0.02

406300555250

Kir ýuwujy, gulp

8

0.017

7001530511

GÖRNÜŞ, HEXAGONAL

8

0.3

930039

GÖRNÜŞ, Gaýtarmak

4

0.1

N01604250

DÜZGÜN, PARALLEL, GÖRNÜŞ

1

0.43

704405693730

DÜZGÜN, PARALLEL, GÖRNÜŞ

1

0.4

MM0300690

ÇARÇYLYK, ÜPJÜNÇILIK

1

3831.49

MM0314182

ARM GUARD

2

102.25

MM0295477

Gorag meýdançasy

4

16.41

MM0295493

Gorag meýdançasy

2

15.38

MM0295505

Gorag meýdançasy

2

15.38

MM0286034

DÖWRÜN GURNAMASY

1

1.11

MM0293430

GÖRNÜŞ

2

2.13

590511

Möhür

1

0.71

900474

O-RING

1

0.06

7001530626

BOLT, HEXAGONAL

4

0.9

704203927240

GYZYK, HEXAGONAL, TORKUE

8

0.1

404405902000

Kir ýuwujy, suw

8

0.11

703402104780

O-RING

1

0.001

MM0215081

ASSEMBLY

1

0.58

MM0259100

Başlyk

1

2771.77

MM0259617

SHAFT

1

2269.23

582422

BUSHING

1

82.81

82428

Slaýd halkasy

1

170.78

582445

Möhür

1

11.07

406300555200

Kir ýuwujy, gulp

8

0.01

7001530426

GÖRNÜŞ, HEXAGONAL

8

0.25

704003080000

PIN, PARALLEL

1

0.02

704005610000

Kir ýuwujy, gulp

1

0.01

704106820000

BOLT, HEXAGONAL

1

0.47

446868

JYNJY, GÖRNÜŞ

1

0.39

704602303400

PLUG, PLASTIK

1

0.01

N11951712

 MANTLE

1

1218.11

N11951717

GÖRNÜŞ

1

1559.71

582729

TORCH RING

1

7.34

MM0257321

NUT

1

87.4

704203927360

HEXAGONAL TORKUET

6

0.38

949640456006

GÖRNÜŞ

6

3.5

00990001228

Kir ýuwujy

6

0.1