Jak Girakon

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Terex Jaques Gyrakon konus döwüjisi

“Sunrise” onlarça ýyl bäri özüne çekiji bazarda, “Terex Jaques Gyracone Cone Crusher” bölekleri üçin bar bolan ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri:Konus döwüji manty, konus döwüjiniň rozetkasy, konus döwüji çüýşe çyzgylary, konkaw, konus döwüji konus kellesi, konus döwüjiniň eksantrci, eksantrik gyrymsylyk, baş topy, konus döwüjiniň hasaplaýjy şahasy,konus döwüjiniň esasy şahasy, aşaky gabyk, tozan möhür halkasy, konus döwüjiniň esasy çarçuwasy, esasy çarçuwanyň çyzgysy, konusyň döwüjisi, gysgyçly dişli dişli, konusyň döwüjisi, fakel halkasy we ş.m.

“Terex Jaques Gyracone Cone Crusher” üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiz arkaly, “Terex Jaques Gyracone Cone Crusher” -iň çalyşýan böleklerini islendik çeşmeden diýen ýaly üpjün etmek, dünýädäki agregatlaryň we magdançylyk işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň “Terex Jaques Gyracone Cone Crusher” üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Terex Jaques Gyracone konus döwüjiniň böleklerişol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
G50D552E GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI G50 GYRAKON
G48D1562 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 1200 & J50GYRACONE
J65D1655 TOP SHELL J65 GYRAKON
J65D1656 Iň aşaky satuw J65 GYRAKON
G50DA232 MUGT MÖHÜR GÖRNÜŞI G50 GYRAKON
G50DC37 Esasy kelle G50 GYRAKON
G50DD204 MUGT MÖHÜR G50 GYRAKON
G50DW253 RUHY BEVEL GEAR G50 GYRAKON
G65DW825 RUHY BEVEL GEAR J65 GYRAKON
G50DW1034 GIDRAWIK SYLINDER J50 GYRAKON
J65DW1104 MAINSHAFT J65 GYRAKON
J65DW1107 GIDRAWIK SYLINDER J65 GYRAKON
J65DW1160 CONE J65 GYRAKON
G50DX375 MAINFRAME RING J50 GYRAKON
G35DX619 Başlyk G35 GYRAKON
G51DX1216 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI J50 GYRAKON
G51DY962 ÜPJÜNÇILIK halkasy J50 GYRAKON
G51DY967 Başlyk J50 GYRAKON
DA759 GÖRNÜŞ G35 GYRAKON
DA925 GÖRNÜŞ G35 GYRAKON
D807 GÖRNÜŞ G35 GYRAKON
DA236 MANTLE G35 GYRAKON