Terex Cedarapids HIS 1300

Terex Cedarapids HIS 1300 täsir ediji döwüjiler bölekleri “Sunrise Machinery Co., Ltd.” -den elýeterlidir.

“Sunrise” onlarça ýyl bäri iň soňky bazarda, “Terex Cedarapids HIS 1300” täsir ediji bölekler hem bartäsir ediji çişiriji zarba, täsir ediji rotor, täsir plastinkasy, täsir ediji döwüjiniň çyzgysy, täsir ediji döwüji rulman we ş.m.

“Terex Cedarapids HIS 1300” täsir ediji üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşma bölekleri gerek bolsa, “Sunrise Machinery” iň amatly saýlawyňyzdyr.Programma gönükdirilen, saýta mahsus in engineeringenerçilik mümkinçiliklerimiz arkaly, “Terex Cedarapids HIS 1300” täsir ediji döwüjini islendik çeşmeden diýen ýaly üpjün etmek, dünýädäki agregatlaryň we magdançylyk işleriniň ynamyny gazandy.

“Sunrise” -iň “Terex Cedarapids HIS 1300” täsir ediji üçin döwüjiniň bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

Terex Cedarapids HIS 1300 Impact Crusher böleklerişol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
4431-704 BAR GAR HIS 1300
4431-704-05 BAR BLOW 5 ″ HIS 1300
4431-704-01 BAR IMPELLER HIS 1300
4431-704-04 BAR GAR HIS 1300
4431-699-02 PLAT LINER BREAKER HIS 1300
4040-110-10 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI HIS 1300
4431-700 LINER TARAPY HIS 1300
4431-701 LINER üçburçlygy HIS 1300
44431-701-20 LINER üçburçlygy HIS 1300
4431-732 BAR GAR HIS 1300
640-401-3003 SHOE ROTOR HIS 1300
4431-663 Maslahat HIS 1300