Sandvik JM1211 UJ540 CJ612

Günüň dogmagy, magdan çykaryjy bazarda OEM ätiýaçlyk şaýlaryny / köýnek böleklerini üpjün edýär, çalyşmalary model belgisi bilen Sandvik eňek döwüjisine laýyk gelýär:

Sandvik JM1211 döwüjiniň bölekleri

Sandvik UJ540 döwüjiniň bölekleri

Sandvik CJ612 döwüjiniň bölekleri

Günüň dogmagyeňek döwüjiniň köýnek böleklerişol Sandwik döwüjisi asyl çyzgy esasynda ýokary marganes materialyndan ýasalýar.Şeýle hem käbir aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin özleşdirmegi üpjün edip bilsek-de, TiC adaty ýörite materiallardan biri bolan gysga bolan Titan Karbid materialy.Synag netijelerine görä, eňek döwüjiniň geýilýän bölek hyzmaty, içerde TiC materialy goşandan soň adatydan 2-4 esse uzyn bolup biler.

Günüň dogmagy bilen işlemek tejribesi 20 ýyldan gowrak taryhy, Sandvick eňek döwüjisi JM1211 / UJ540 / CJ612 bilen işlemek üçin çalyşýan bölekleri hödürleýäris, bölekler aşakdaky sanaw bilen çäklenmeýär:eňek döwüji pitman, eňek döwüjiniň eňegi plastinka, tigirli tigir, berkidiji armatura, eňek döwüjiniň oturgyjy, çalyşýan plastinka, spacer,eňek plastinka, çekiç nurbaty, eksantrik mil, ýaňak plastinka, çarçuwaly gurnama, esasy şah, montaj, gulp plastinka, öň tarapy, gorag gapagy we plastinka we ş.m.

Sandvik JM1211 / UJ540 / CJ612 eňek döwüjiniň jikme-jikliklerini barlamak üçin aşakdaky sahypa serediň.

Sandvik JM1211 UJ540 CJ612 eňegidöwüjiniň bölekleri:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
402.4239-01 TARAP LINER, UPPER 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4635-01 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4258-00 JAW PLATE SUPT STRIP 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0444-001 “STAT JAW PL COARSE CORRUG M1 1211” 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0444-002 “STAT JAW PL COARSE CORRUG M2 1211” 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0426-001 STAT JAW PLATE HD M1 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0427-001 STAT JAW PLT MIDDLE 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4570-00 TENSIONING STRIP 1211JM / UJ540 / CJ612
53-267-179-000 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 1208/1211 1211JM / UJ540 / CJ612
00-813-250-086 1211 SÖERGI ROLLERI 1211JM / UJ540 / CJ612
873.1025-00 V-RING 1211JM / UJ540 / CJ612
00-813-249-001 Sferiki rolik 1211JM / UJ540 / CJ612
00-819-163-364 ADAPTER SLEEVE AH3164H 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0443-001 SWING JAW PL COARSE CORRUG M1 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0443-002 SWING JAW PL COARSE CORRUG M2 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
400.0423-001 SWING JAW PLATE- HD 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.2043-01 SW JAW PLATE-MIDDLE 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.2320-00 TENSIONING STRIP 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4270-01 1211 oturgyç saklaýjyny açyň 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4607-01 TERJIME EDIP 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4303-00 GÖRNÜŞ BAR L1340 1211 1211JM / UJ540 / CJ612
402.4303-91 GÖRNÜŞ BAR L = 1500 1211JM / UJ540 / CJ612
127.0006-27 GÖRNÜŞ, TENSION ROD 1211 1211JM / UJ540 / CJ612