Nyşanlar 4-1 / 4 ″ 5-1 / 2 ″

“Sunrise Machinery Co., Ltd” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmäge we aşaky döwüjiler üçin bölekleri geýmäge taýyn:

Nyşanlar 4-1 / 4 '' Konus ýykyjy

Nyşanlar 5-1 / 2 '' Konus ýykyjy

Iň ökde zawod zawodynyň biri hökmünde “Sunrise” 20 ýyldan gowrak wagt bäri döwük ätiýaçlyk şaýlary bilen meşgullanýar we Symons 4-1 / 4 '' we 5-1 / 2 '' üçin ätiýaçlyk şaýlary we geýim bölekleri bar. konus döwüjisi şulary öz içine alýar: konus döwüjiniň rozetkasy,konus döwüji jam, konus ýykyjy konkaw, konus döwüjisi eksantrik, eksantrik gyrymsy, esasy çarçuwa, esasy çarçuwaly çyzgy, iýmit konusy, ýerleşýän çyzyk, ýokarky çarçuwa, konus kellesi,konus döwüjiniň esasy şahasy, fakel halkasy, hasaplaýjy pyçak we ş.m.

“Sunrise Machinery”, “Symons 4-1 / 4 '' we 5-1 / 2 '' konus döwüjisi üçin doly kepillendirilen we kepillendirilen çalyşýan bölekleri üpjün edýär, bu bölekler dünýädäki agregatlar we magdançylyk operatorlary tarapyndan ýokary derejede kabul edildi.

“Sunrise” 4-1 / 4 '' we 5-1 / 2 '' konus döwüjisi üçin käbir bölek bölekleri bar.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, hünärmen we dostlukly satuw işgärlerimiz size 24/7 in engineeringenerçilik goldawy we tehniki hyzmatlar bilen dogry zatlary almaga kömek eder.

4-1 / 4 '' we 5-1 / 2 '' konuslary döwýän böleklerşol sanda:

Bölüm belgisi Düşündiriş Crusher görnüşi
3806-5701 ARM GUARD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6875-0416 GÖRNÜŞ Ş 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3114-1201 EKENTRIK 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5598-5701 Iýmit meýdançasy 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3680-5608 GEAR (20 DEG) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3680-5603 GEAR (14,5 deg.) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6360-4601 Başlyk möhür halkasy 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5688-2175 GEREK 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5168-5701 GYSGAÇA GÖRNÜŞ 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6358-5133 Ýag ýagy 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3680-4552 PINION (14,5 deg.) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
2005-4330 GARŞY BOWL SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6886-4600 Baş we SHAFT ASSY SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
7381-7004 SOKKET 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3806-4092 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-4699 BOWL LINER, STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5598-4581 FEDED PLATE STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4246-9002 HEAD STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6886-5196 MAINSHAFT STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3605-374 SSR SPRING STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4545-2731 SSR SPRING HOUSE STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5760-2601 DÖWRÜN GÖRNÜŞI 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5760-2301 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6886-4350 Esasy gämi STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4537-6128 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6358-8155 SYM ýag ýagy öýi 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
2005-4326 GARŞY BOWL SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3041-5265 Iýmit paýlaýjy SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
7320-4202 Esasy gämi ýeňi SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4872-6430 Jübüt çyzgysy 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
3806-5701 ARM GUARD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5598-4161 FEEDER PLATE STD 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6886-5185 SHAFT SH 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-1826 CONCAVE (STD EC) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-4881 GÖRNÜŞ (STD C) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-2957 GÖRNÜŞ (STD C) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-4341 GÖRNÜŞ (STD M) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-2800 CONCAVE (STD MF) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5013-6001 MANTLE (STD) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4830-1371 CONCAVE (SH EC) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4829-9481 GÖRNÜŞ (SH C) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
4829-8603 GÖRNÜŞ (SH F) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
5013-5401 MANTLE (SH UZAK) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
6391-3321 TORCH RING (STD) 4-1 / 4 ″ SYMONLAR
2206-5840 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-6771 BOWL LINER, STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5598-6261 Iýmit meýdançasy 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
2214-5706 Içerki ekspluatasiýa 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
2214-6161 Daşarky ekspluatasiýa 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-5556 BOWL LINE, SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-5972 BOWL LINE, SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-5963 BOWL LINE, SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-6231 BOWL LINE, SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-5415 BOWL LINE, SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5013-7401 MANTLE SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5013-7610 MANTLE SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5013-7402 MANTLE SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4872-7050 Jübüt çyzgysy 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-6871 BOWL LINER STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-6772 BOWL LINER, STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4830-6501 BOWL LINER, M STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5013-7001 MANTLE STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
6391-4991 TORCH RING STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5013-6801 UPPER MANTLE STD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3806-7381 ARM GUARD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3806-8501 BOX GUARD 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
8642-8075 OUURT agramy 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3114-2863 EKENTRIK 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3041-7755 Iýmit paýlaýjy 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3683-0807 GEAR 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4247-2035 Başlyk 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
6273-0701 GARAŞMAK 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
5168-6781 GYSGAÇA GÖRNÜŞ 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
7320-6600 Esasy ýeň 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
6358-9201 NEBIT ÖLÜMI 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3682-9752 PINION 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
2005-6280 BOWL SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
3683-0801 GEAR - 20 DEGIŞLI 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
6273-7001 GEREK 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
2748-2476 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
4247-2011 Başlyk SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR
6886-6300 Esasy gämi SH 5-1 / 2 ″ SYMONLAR