Hrom karbid örtük geýim plastinkasy

Günüň dogýan hrom karbid örtükli plastinka, goşa metal aşaga çydamly plastinka hem diýilýär, beton öndürmek, magdançylyk tehnikasy, metallurgiýa, himiýa senagaty we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Adaty ýumşak polatdan ýokary gatylyga çydamly gatlagy örtmek üçin açyk ýaýly kebşirleýiş tehnologiýasyny ulanýarys.Işleýän ýüzündäki bu önümiň gatylygy HRC55-62.Hrom karbidiň ýokary gatylygyny we esasy polat plastinanyň berkligini birleşdirýär.Dürli iş şertlerinde egrelip, kebşirläp ýa-da bolt edip bolýar.

Hrom karbid örtükli geýim plastinkasy (2)
Hrom karbid örtükli plastinka (3)

Bu element hakda

Gaty ýüz gatlagy we esasy plastinka bir bölege birleşdirilýär.Hrom karbid gatlagy, mikro çatryklar bilen hatda tekiz we tekiz.Biz oňa stres goýberilen mikro döwük diýýäris.Örtük prosedurasy wagtynda galyndy stresini we deformasiýany azaldyp biler.Könelişen funksiýanyň täsiri ýok.Örtülen gaty gatlak Mo, W, V, B, Nb, Ti we ş.m. bilen ýokary hrom garyndysyndan durýar. Himiki düzümi ýöriteleşdirilen isleglere görä sazlap bileris.Geýimlere çydamly plastinkamyz ýokary temperatura, ýokary täsir güýji we könelişme funksiýasyny götermek üçin ewtektiki + M7C3 metallografiki üpjün edýär.

çydamly turbalary we armaturlary geýiň (2)
çydamly turbalary we armaturlary geýiň (3)
Gaty ekranly plastinka
çydamly turbalary we armaturlary geýiň (1)

Önümiň jikme-jigi

Gaty ýüz gatlagy we esasy plastinka bir bölege birleşdirilýär.Hrom karbid gatlagy, mikro çatryklar bilen hatda tekiz we tekiz.Biz oňa stres goýberilen mikro döwük diýýäris.Örtük prosedurasy wagtynda galyndy stresini we deformasiýany azaldyp biler.Könelişen funksiýanyň täsiri ýok.Örtülen gaty gatlak Mo, W, V, B, Nb, Ti we ş.m. bilen ýokary hrom garyndysyndan durýar. Himiki düzümi ýöriteleşdirilen isleglere görä sazlap bileris.Geýimlere çydamly plastinkamyz ýokary temperatura, ýokary täsir güýji we könelişme funksiýasyny götermek üçin ewtektiki + M7C3 metallografiki üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler